اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ‌ برگزاري‌ آزمون‌ ورودي دوره‌هاي‌ كارشناسي‌_ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1396 و...

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ‌، محل‌ رفع نقص كارت و برگزاري‌ آزمون‌ ورودي دوره‌هاي‌ كارشناسي‌_ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1396 و همچنين‌ بيست و دومين دوره المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور
مشاهده خبر : http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=4978

 
 

جستجو در سایت