قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 که جهت تمدید سنوات نیمسال دوم 96-95 اقدام ننموده اند، به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.

 
 

جستجو در سایت