اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره كارنامه نتايج اوليه و زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره #دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره كارنامه نتايج اوليه و زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره #دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396
مشاهده خبر :http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=4980

 
 

جستجو در سایت