تاريخچه موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 
 
 
 
 

   موسسه آموزش عالی حکمت رضوی با عنایات حضرت حق و در پرتو عنایات حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، تحت قانون تأسيس موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعی از سال 1384 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت خود را شروع کرد. پذيرش دانشجو در اين مؤسسه مانند ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت مي پذيرد. پذيرفته شدگان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصيل از نظر آموزشي، دانشجويي، انضباطي، پرداخت شهريه و ... تابع مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند. در حال حاضر، اين مؤسسه در دوره كارشناسي و کارشناسي ناپيوسته از طريق كنكور سراسري دانشجو مي پذيرد.

 

رشته های موسسه از بدو تاسیس تا کنون

سال

رشته

مقطع

1384

حسابداری

کتابداری

کاردانی

کاردانی

1385

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی

کاردانی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

1386

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی

کاردانی

کارشناسی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

1387

 

 

 

 

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

1388

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی بالینی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

1389

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

1390

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی بالی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

1391

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

1392

حسابداری

مدیریت صنعتی

مدیریت بیمه

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روانشناسی بالینی

علوم اجتماعی

مدیریت مالی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

                                  کارشناسی

                                  کارشناسی

 


 

اعضاء هیات امناء

1.       جناب آقای دکتر غلامعلی افروز (عضو هیات امناء)

2.       جناب آقای دکتر حمیدرضا میرزائی (نماینده مقام محترم وزارت در هیات امناء)

3.       جناب آقای دکتر محمد تقی قبولی درافشان (روحانی هیات امناء)

4.   جناب آقای دکتر محمدهادی عبدخدائی (نماینده هیات مؤسس در هیات امناء)

5.   جناب آقای دکتر سعید مرتضوی (نماینده هیات مؤسس در هیات امناء)

6.   جناب آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی(نماینده هیات مؤسسه در هیات امناء)

7.   جناب آقای دکتر ابوالفضل غفاری(عضو هیات امناء)

8.   جناب آقای دکتر محسن کاهانی(عضو هیات امناء)

9.   جناب آقای محمدمهدی اعلائی(نماینده محترم استاندار)

 

اعضای هیأت موسس:

1.  جناب آقای دکتر محمدرضا داورپناه (رئیس موسسه)

2. جناب آقای دکتر جعفر طالبیان شریف(معاون آموزشی و اداری و مالی موسسه)

3. جناب آقای دکتر محمد سعید عبدخدائی (معاون دانشجویی و فرهنگی مؤسسه)

4. حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد هادی عبد خدائی

5. جناب آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

6. جناب آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی

7. جناب آقای دکتر سید سعید مرتضوی (خزانه دار مؤسسه)

8. جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

 

 

 مديران گروه:

1.جناب آقای دکتر محمدرضا داورپناه (مدیر گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه)

2.جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی(مدیر گروه حسابداری، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی)

3.جناب آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی (مدیر گروه روان شناسی بالینی و علوم اجتماعی)

 

 

 

 

 

 
 

جستجو در سایت