آمار پذرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد سال تحصيلي90-89 موسسه آموزش عالي حکمت رضوي

قبولي بيش از81نفر در مقطع کارشناسي ارشد مايه مبا هات است- اين موفقيت را به دانشجويان تلاشگر واعضاي محترم هئيت علمي واعضاي محترم هئيت  موسس تبريک عرض مي کنيم.


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رشته قبولی در مقطع کاشناسی ارشد

دانشگاه قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

1

محبوبه مجدی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه تهران

2

نگار مظلوم الحسینی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه تهران

3

مسعود خوشهیکل

مدیریت بازرگانی

مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه شهید بهشتی تهران

4

الهام پیراسته

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

5

سونه قناعت باجگیرانی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

6

علی بهروش

مدیریت صنعتی

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری

دانشگاه تربیت مدرس

7

فاطمه رمضان زاده تبریز

روان شناسی

روان شناسی بالینی

دانشگاه تربیت معلم تهران

8

ریحانه مواسات

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه فردوسی مشهد

9

الهام گنابادی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه فردوسی مشهد

10    

آسیه پریداد

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشجوی ممتاز

11

زهرا شیردل

روان شناسی بالینی

روان شناسی عمومی

دانشگاه فردوسی مشهد

12

زهرا بی غم

روان شناسی بالینی

روان شناسی عمومی

دانشگاه فردوسی مشهد

13

ریحانه شهرکی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

 

دانشگاه فردوسی مشهد-دانشجوی ممتاز

14

فاطمه ایمانی تهرانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت اجرایی

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشجوی ممتاز

15

سالومه سپهری

روان شناسی بالینی

مشاوره خانواده

دانشگاه فردوسی مشهد

16

سیده آفرین فرزاد فر

روان شناسی بالینی

روان شناسی عمومی

دانشگاه فردوسی مشهد

17

راحله کاری

مدیریت صنعتی

مدیریت اجرایی

دانشگاه تبریز

18

عادله عابدین پور

مدیریت صنعتی

مطالعات زنان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

19

مینا کیخا

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

20

الناز حسینی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه سمنان

21

حسن سنگ سفیدی

حسابداری

اخلاق

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

22

شهاب الدین حجار زرین

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند

23

یونس کرمانشاهیان

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز

24

محمدرضا قنبری هاشم آبادی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

25

محیا برناه

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

26

صحرا ناصری

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

27

سمانه طاهری نیا

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

28

سیده طلوع خدادادی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

29

زهرا صفدری

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

30

نازنین سراجی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

31

محجوبه رحیمی دوآب

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

32

مهسا سمسار قزوینی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

33

پریسا غفوریان نوروزی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

34

سمیه مشیر استخاره

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

35

هدی علی زاده

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

36

لیدا بنی اسدی پور

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

37

حسین غلامی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نیشابور

38

معصومه گلزاری

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین الملل

دانشگاه آزاد واحد نیشابور

39

مینا کیخا

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد -واحد تهران مرکزی

40

نفیسه ایرجی

روان شناسی بالینی

مشاوره

دانشگاه آزاد-واحد قوچان

41

آرزو همایونی عنبرانی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه ازاد اسلامی-واحدبیرجند

42

نرجس نجمی

مدیریت بازرگانی

مدیریت تحول

دانشگاه آزاد -واحد فیروزکوه

43

تهمینه کاظمیان

مدیریت بازرگانی

مدیریت تحول

دانشگاه آزاد- واحد نیشابور

44

تکتم وفانیا

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

دانشگاه آزاد- واحد نیشابور

45

محسن فکری شیران

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد-اردبیل

46

سپیده احمدزاده شهیدیان

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد- واحد بیرجند

47

عطیه صلاحی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات و فناوری

48

الهه حاتمی زاده

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان

49

محسن باقری مقیمی

حسابداری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ملایر

50

سیده زهرا جلائیان قبله

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - تربت جام

51

ارمیا برنج ساز

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

52

هما منتظریان

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یزد

53

محسن بایگی سرترنج

حسابداری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردبیل

54

فرزانه امیدوار  قوچان

مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران

55

معصومه آگاهی

روان شناسی بالینی

علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آزادشهر

56

سمیه سعیدی

مدیریت بازرگانی

مدیریت چاپ و نشر

دانشگاه امام رضا (ع)

57

فرزانه ناصری

مدیریت صنعتی

علوم اقتصاد

دانشگاه پیام نور- واحد مشهد

58

رضا حسین پور کنگ سفلی

حسابداری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد فیروزکوه

59

الناز درودی

مدیریت بازرگانی

مدیریت اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی-علوم وتحقیقات نیشابور

60

ملیحه آذرمی

مدیریت بازرگانی

مدیریت چاپ و نشر

دانشگاه امام رضا (ع)

61

محمدجواد رفسنجانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نیشابور

62

صفیه سالمیان

مدیریت صنعتی

مدیریت تحول

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد

63

مژده آزاد مقدم

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی-مالی دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد

64

فهیمه آموخته

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد

65

سمیرا فرطی

مدیریت بازرگانی

مدیریت چاپ و نشر

دانشگاه امام رضا (ع)

66

ملیحه ثنائی فر

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

67

داود راضی رودی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

68

مریم السادات موسوی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آمل

69

سعید کاظمی

حسابداری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد

70

المیرا ادبی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

71

نجمه محجوب

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

72

سعیده ایزدی زاد

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات رودهن

73

نفیسه پورحامدی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

74

افسانه قربانی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

75

لیلی برازنده

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

76

سعیده محمدی اصفهانی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

77

شیرین بنی اسدی مقدم

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

78

الناز محمدزاده نداف یزد

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان

79

هدی علی زاده

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی آیت ا... آملی

80

انیسه معین افشار

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل

81

فرزانه رمضانی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت جام

 

مديريت موسسه

 
 

جستجو در سایت