قابل توجه دانشجويان متقاضي وام دانشجويي

دانشجوياني که متقاضي وام شهريه تحصيلي در نيمسال دوم سال تحصيل92-91 مي باشند، فرمهاي وام را تکميل وتا تاريخ 10/12/91 به امو مالي موسسه تحويل نمايند.

   

اطلاعيه شرايط جديد ضمانت وام دانشجويي

طبق بخشنامه جديد صندوق رفاه دانشجويان ازتاريخ 23/12/90 ضمانت وام دانشجويي از طرف صندوق به قرار زير تغيير يافته است، که بر اساس آن شرايط بهتري جهت رفاه دانشجويان فراهم گرديده است....

   

اطلاعیه امور مالی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که برای قطعی شدن ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1/12/90 به واحد امور مالی مراجعه و تائید مالی دریافت نموده و به اداره آموزش ارائه نمایند .

   

وام زيارت براي زائران عمره وعتبات

برابر اعلام صندوق رفاه دانشجوياني که ثبت نام آنان براي عمره وعتبات به تائيد ستاد حج دانشگاهيان رسيده است ، مي توانند از تسهيلات وام صندوق بهره مند شوند.

   

صفحات دیگر

                                                                                                                    

 
 

جستجو در سایت