اطلاعیه امور مالی

  به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که برای قطعی شدن ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1/12/90 به واحد امور مالی مراجعه و تائید مالی دریافت نموده و به اداره آموزش ارائه نمایند .
 

 
 

جستجو در سایت