اطلاعيه شرايط جديد ضمانت وام دانشجويي

طبق بخشنامه جديد صندوق رفاه دانشجويان ازتاريخ 23/12/90 ضمانت وام دانشجويي از طرف صندوق به قرار زير تغيير يافته است، که بر اساس آن شرايط بهتري جهت رفاه دانشجويان فراهم گرديده است.
کارکنان رسمي وپيماني دولت ،جانبازان،خانواده شهدا وآزادگان از کارافتاده که حقوق ومزايا از بنياد شهيد دريافت مي کنند،کارکنان رسمي  وپيماني نهادهاي عمومي غيردولتي( نهاد رهبري ومراکز تابعه آن، شهرداريها،هلال احمر،کميته امداد حضرت امام (ره)، بنياد مسکن ، کميته ملي المپيک ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران، بنياد بيماريهاي خاص ، صندوق بيمه روستائيان وعشاير، صندوق تامين خسارتهاي بدني) وکارکنان رسمي دانشگاههاي آزاد وکليه بانکها ، شرکت آب وفاضلاب ، مخابرات ، برق ، گاز وساير شرکتهاي دولتي ، (با حداقل 3 سال سابقه اشتغال )، بازنشستگان نيروهاي مسلح ومستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيزمي توانند مشروط به ارائه مدارک ذيل ،بازپرداخت رفاهي را ضمانت نمايند.
مدارک لازم :
-    اصل سند تعهد که در يکي از دفاتر اسناد رسمي کشور تنظيم گرديده است.
-    گواهي کسر از حقوق ضامن در صورت امکان.
-    تصوير آخرين حکم استخدامي يا بازنشستگي.(براي کارکنان دستگاههاي اطلاعاتي وامنيتي شامل وزارت اطلاعات ، نيروهاي مسلح ، وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و... الزامي نيست، ولي ارائه گواهي معتبر از آخرين محل خدمت آنان ، جهت معرفي به صندوق رقاه دانشجويي الزامي است.)

 
 

جستجو در سایت