وام زيارت براي زائران عمره وعتبات

برابر اعلام صندوق رفاه دانشجوياني که ثبت نام آنان براي عمره وعتبات به تائيد ستاد حج دانشگاهيان رسيده است ، مي توانند از تسهيلات وام صندوق بهره مند شوند.

 
 

جستجو در سایت