اطلاعيه در خصوص تغيير ساعت امتحان پايان نيمسال دوم 91-90 درس کنترل کيفيت آماري

.

بنا به در خواست دانشجويان محترم رشته مديريت صنعتي  امتحان درس کنترل کيفيت آماري   در نيمسال دوم 91-90 از ساعت 8
صبح    مورخ   30/3/91 به ساعت 14 همان روز تغيير يافته است.

 
 

جستجو در سایت