اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول 92- 91

زمان و شرایط ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی 92- 91 به شرح زیر به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رسد :

         - ثبت نام در بازه زمانی تقویم آموزشی اعلام شده صورت خواهد پذیرفت.

 - جهت باز شدن پرتال دانشجویی و انتخاب واحد، دانشجو مکلف است مبلغ -/000/800/2 ریال از شهریه متعلقه ترم را به حساب شماره 425268317 بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به نام مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی واریز نماید .

         - باقی مانده شهریه حداکثر تا مهلت حذف و اضافه به صورت نقدی یا طی دو فقره چک به تاریخهای 30/7/91 و 30/8/91 پرداخت گردد .

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی

 
 

جستجو در سایت