قابل توجه دانشجويان محترم

«ارزيابي يعني رسيدن به وضعيت مطلوب»

لطفا در اسرع وقت به پرتال شخصي خود مراجعه ونسبت به ارزيابي اساتيد خود اقدام نمائيد.

امور آموزشي مؤسسه

 

   

اطلاعيه مهم قابل توجه دانشجویان پسر ورودی سال تحصیلی 91- 1390

به اطلاع کلیه دانشجویان پسر ورودی سال تحصیلی 91- 1390 که تا این تاریخ جهت درخواست معافیت تحصیلی خود اقدام ننموده اند....

   

اطلاعيه مهم

جهت دريافت کارت ورود به جلسه آزمون پاياني نيمسال اول 91-90 از تاريخ 1/10/90 لغايت 7/10/90 به پرتال شخصي خود مراجعه وپس از تهيه نسخه چاپي از کارت جهت تائيد به امور آموزشي مؤسسه مراجعه نمائيد.لازم به ذکر است مهلت مشخص شده قابل تمديد نمي باشد.

امور آموزشي مؤسسه

   

اطلاعيه دروس پروژه ،کارآموزي وپژوهشهاي عملي- انفرادي

دانشجويان محترمي که دروس پروژه،کارآموزي ويا پژوهشهاي عملي- انفرادي را انتخاب نموده اند وترم آينده درسي ندارند در ...

   

اطلاعيه تاريخ امتحانات نيمسال اول 91-90

دانشجويان محترم جهت اطلاع از روز وساعت دقيق برگزاري امتحانات پايان نيمسال اول 91-90 به پورتال شخصي خود مراجعه ودر صورت مشاهده هر گونه تداخل امتحاني تا تاريخ 15/9/90 به امور آموزشي مؤسسه مراجعه نمايند....

   

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان محترم،انتخاب واحد نيمسال دوم 91-90 از تاريخ 8/11/90 الي 15/11/90 برگزار مي گردد. امور آموزشي موسسه

   

قابل توجه دانشجويان محترم شاهد وايثارگر

دانشجويان محترم شاهد وايثارگر جهت استفاده از طرح استاد مشاور مي توانند با شماره تلفن هاي زير مربوط به واحد مشاوره ستاد ...

   

مهلت ثبت نام کارگاههای مهارتهای زندگی تا روز پنج شنبه مورخ 10/9/90 تمدید شد

دانشجویان متقاضی جهت ثبت نام به کتابخانه موسسه مراجعه فرمایند.ضمنا کارگاهها به صورت را یگات بر گزار می گردد....

   

قابل توجه دانشجویانی که درکارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی ثبت نام نموده اند

اولین جلسه کارگاه روز شنبه مورخ 12/9/90 به شرح زیر برگزار می گردد:

   

اطلاعيه کارگاههاي مهارتهاي زندگي

کارگاه 4در 5 جلسه 90 دقيقه اي با عناوين ذيل بر گزار خواهد شد.به دانشجوياني که در هر 5 جلسه اين کلاس ها حضور يابند

   
صفحات دیگر  1  |  2  | 3 |  4 

                                                                                                                    

 
 

جستجو در سایت