زمان بندی ثبت نام بن کارت های نمایشگاه تهران

bonketab.jpg
آغاز ثبت‌نام بُن نمایشگاه کتاب
🔸برای ثبت‌نام بن‌کارت‌های نمایشگاه کتاب تهران از ۳۱ فروردین تا ۷ اردیبهشت از طریق سامانه bon.tibf.ir اقدام کنید.

 
 

جستجو در سایت