قابل توجه کلیه دانشجویان رشته روان شناسی

 انجمن علمی روان شناسی امروز دوشنبه مورخ 96/1/28 میزبان دانشجویان این رشته جهت بحث و تبادل نظر و دعوت از دانشجویان فعال و مستعد و علاقمند به فعالیت های علمی خواهد بود. در تاریخ فوق ساعت 14/30 الی 16/30 در کلاس 101 حضوربهم رسانید.

 
 

جستجو در سایت