اطلاعیه تغییر زمان برگزاری اردوی خواهران

با توجه به درخواست های دانشجویان محترم مبنی بر تغییر تاریخ برگزاری اردوی تفریحی نیشابور به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در این اردومی رساند تاریخ برگزاری اردو(ویژه خواهران) پنجشنبه 96/2/21خواهد بود .

 
 

جستجو در سایت