گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 
 
 
 
 

دوره كارشناسى

روان شناسي‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ علوم‌انساني‌است‌. دوره‌ كارشناسي‌ در گرايش‌ روان شناسي‌باليني‌، يكي‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ در نظام‌آموزش‌عالي‌ مي‌باشد كه‌ هدف‌ آن‌ تربيت‌ افرادي‌است‌ كه‌ مفاهيم‌ و اصول‌ نظري‌ و عملي‌روشهاي‌ پژوهش‌ در اين‌ علم‌ را فراگرفته‌ وحداقل‌ مهارتهاي‌ حرفه‌اي‌ روان شناسي‌ باليني‌ راكه‌ در كشور ما داراي‌ كاربرد فراوان‌ است‌،به‌دست‌ آورند. اين‌ دوره‌ داراي‌ سه‌ گرايش‌زيرمي‌باشد: 1- روان شناسي‌ باليني‌ 2-روان شناسي‌ و آموزش‌ كودكان‌ استثنايي‌ 3-روانشناسي‌ عمومي‌.تعداد واحدهاي‌درسي‌ اين‌ رشته‌ 134 واحد است‌

معرفی رشته روان شناسی بالینی - مقطع کارشناسی

روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است.
1-1- هدف اختصاصی: هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگرفته وحداقل مهارتهای حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی و گرایش بالینی را که در کشورما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند.
2-1- هدف عمومی: چون این دوره جرئی از نظام آموزش عالی است و این رشته به دروس دیگر به ویژه دروس تربیتی وابستگی نزدیک دارد، آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف بااصول نظریات و مفاهیم و روشهای علم و روانشناسی نیز مورد نظر و هدف عمومی این دوره آموزشی است لذا برنامه و دروس آن طوری تنظیم شده است که علاوه بر جنبه آموزش عمومی بهتر است جزئی از برنامه اختصاصی گروهها و دانشکده های مختلف قرار گیرد مانند دروس روانشناسی تربیتی و یادگیری اجتماعی و تفاوتهای فردی برای دانشجویان رشته های مختلف دبیری و دروس روانشناسی اجتماعی و صنعتی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و مهندسی و دروس مقدماتی مربوط به روانشناسی رفتار غیرطبیعی و رشد بهداشت روانی برای دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت.

طول دوره تحصیل

متوسط طول دوره کارشناسی روانشناس با دو شاخه روانشناسی کودکان استثنائی و روانشناسی عمومی و گرایش بالینی 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 ترم برنامه ریزی شده است ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روانشناسی 135 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی 21 واحد
2-3-دروس پایه واصلی گرایش بالینی 92 واحد
3-3- دروس اختصاص گرایش بالینی 12 واحد
4-3-  دروس انتخابی 10 واحد
نقش و توانایی یا کارایی

دانشجوی فارغ التحصیل درگرایش بالینی و شناخت روانشناسی عمومی میتواند فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات عمومی و روانی و کلینکیهای روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن عهده دار شوند و یا تدریس روانشناسی عمومی را در آموزش و پرورش بعهده گیرند و یا بعنوان روانشناس مدرسه در مدارس راهنمائی و ابتدائی همکاری داشته باشند.

ضرورت و توانایی

ضرورت تشکیل دوره های روانشناسی در دانشگاههای کشور ناشی از نیازهائی است که در موسسات و نهادهای مختلف اجتماعی ملاحظه میگردد و روانشناسان میتوانند درجهت رفع این نیازها و حل مشکلات مربوط به جامعه قدمهای موثری بردارند. مثلاً با توجه به مشکلات روز افزون کودکان و نوجوانان درجامعه امروزی، تشخیص و ایجاد امکانات برای آموزش کودکان کند ذهن بررسی و رفع مشکلات کودکان به نارسائیهای یادگیری شناخت و درمان کودکان و نوجوانان ناسازگار از جمله وظائف خاص است که روانشناسان میتوانند در مدارس با موسسات مربوط به این اطفال و نوجوانان بکار گیرند. همچنین به علت کمبود شدید متخصص در این زمینه ها و نیز به سبب پیدایش و گسترش روشهای درمانی جدید در اکثر مسائل روانی- اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان، ضرورت دارد که تربیت روانشناسان در این رشته ها مورد توجه قرار گیرد.
موسساتی که این قبیل روانشناسان میتوانند درآنها انجام وظیفه نمایند عبارتند از: مدارس، پرورشگاهها، موسسات مخصوص آموزش و نگهداری افراد عقب مانده مراکز اصلاح و تربیت و ندامتگاهها، بیمارستانهای روانی موسسات توانبخشی و سایر مراکز نظیر مدارس نظیر چنین نقشی را روانشناسان میتوانند در مورد تشخیص، درمان و بازآموزی افراد بالغ نیز عهده گیرند. اگرچه در اغلب این موارد روانشناسان بعنوان عضوی از یک تیم شامل روانپزشک، پرستار، و مددکار اجتماعی کار خواهند کرد، ولی آموزش تخصصی آنها باید طوری باشد که بتوانند قسمت زیادی از مسئولیت ها را به تنهائی بر عهده گیرند. اهم این قبیل مسئولیتها عبارتند از: تشخیص نابهنجاری های رفتاری، درمان فردی و گروهی و مشاوره و راهنمائی و باز آموزی. مراکز که در حال حاضر میتوانند این قبیل روانشناسان را بکار گیرند عبارتند از: بیماریهای عمومی، بیمارستانهای وکلینیک های روانی، مراکز نگهداری بیماان و معلولین جسمی و روانی، مراکز کارآموزی، مراکز کودکان بزهکار، ندامتگاه و مراکز آموزشی.
علاوه بر فعالیتهای متخصصین رشته های مذکور در فوق، روانشناسان متخصص سایر رشته های روانشناسی میتوانند در سازمانهای مختلف لشگری وکشوری نقش مهمی بر عهده گیرند و بعضی اهداف و فعالیتهای این قبیل موسسات موثر باشند. مثلاً در تقسیم بندی و گروه بندی افراد در کارخانه ها

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هفت ترمی رشته روانشناسی بالینی

خير

کد درس

نام درس

(اختياري)

نوع

   

ترم 1

1

21410015

روانشناسی عمومی -1

خير

پايه

  

 

2

21410026

مبانی فلسفه

خير

پايه

  

 

3

21410037

مبانی جامعه شناسی

خير

پايه

  

 

4

21412011

آمار -1 توصیفی

خير

پايه

  

 

ترم 2

5

21410048

روانشناسی عمومی -2

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

6

21410059

آمار -2 استنباطی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

7

21410093

روانشناسی رشد -1

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

8

21411018

فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد

خير

اصلي

  

 

9

21412022

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

10

21413047

کاربرد کامپیوتروبرنامه ریزی درروشهای آماری

بله

پايه

  

 

ترم 3

11

21410071

روانشناسی احساس و ادراک

خير

پايه

  

 

12

21410117

آسیب شناسی روانی -1 روانشناسی مرضی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

13

21410128

روانشناسی رشد -2

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

14

21410140

روانشناسی تربیتی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

15

21411029

متون روانشناسی به زبانهای خارجی -1

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

16

21411030

روانشناسی فیزیولوژیک

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

17

21412044

روانشناسی اجتماعی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

ترم 4

18

21410082

روانشناسی مرضی کودک

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

19

21410106

روانشناسی تجربی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

20

21410151

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

خير

پايه

  

 

21

21411041

متون روانشناسی بالینی بزبانهای خارجی-2

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

22

21412055

انگیزش و هیجان

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

23

21413116

اعتیاد - سبب شناسی و درمان آن

بله

پايه

  

 

24

21413172

آسیب شناسی روانی-2 روانشناسی مرضی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

ترم 5

25

21410060

روان سنجی

خير

پايه

  

 

26

21412033

شخصیت - مفاهیم و نظریه ها

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

27

21412077

بهداشت روانی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

28

21413069

مددکاری اجتماعی

بله

پايه

  

 

29

21413138

روش تحقیق در روانشناسی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

30

21413149

اصول روانشناسی بالینی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

ترم 6

31

21411052

روانشناسی پویایی گروه

خير

پايه

  

 

32

21412066

روانشناسی یادگیری-نظریه ها و آزمایشها

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

33

21412099

بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

34

21413014

روانشناسی بالینی کودک

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

35

21413058

روانشناسی جنائی

بله

پايه

 پیش نیاز 

 

36

21413229

پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

ترم 7

37

21410139

روانشناسی کودکان استثنایی

خير

پايه

 پیش نیاز 

 

38

21412102

سمینارمسائل روانشناسی بالینی درجهان وایران

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

39

21412146

روانشناسی مشاوره و راهنمائی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

40

21413025

کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

41

21413218

کاربرد روشهای مقدماتی درمان مصاحبه درمانی

خير

تخصصي

 پیش نیاز 

 

 

 
 

جستجو در سایت