حراست موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 
 
 
 
 

خواهشمند است اخبار، گزارش ها ، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق تلفن و پست الکترونیکي زیر اعلام فرمایید.

 تلفن:   0511-5018454

آدرس الکترونيکي:  Herasat@hri.ac.irH.bmp

 
 

جستجو در سایت